LUKKET | Åbner igen i morgen kl. 11:00
LUKKET | Åbner kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00
LUKKET | Åbner igen i morgen kl. 11:00
LUKKET | Åbner kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00

Udskoling

Billedanalyse: 

Hvordan kan billedanalysen hjælpe os til at fortolke det kunstværk, vi står overfor? Hvad er en komposition, og hvad kan farver have af betydning i f.eks. et religiøst renæssancemaleri? I dette forløb arbejder vi med grundlæggende billedanalytiske begreber og træner at iagttage, beskrive, vurdere og fortolke kunst.

PORTRÆT OG IDENTITET: 

Hvem er det vi ser på billedet? Ligesom repræsentationen på de sociale medier i dag er vigtig for mange, var det f.eks. i barokken vigtigt for de mennesker, som bestilte et portræt, at fremstå på bedst mulig vis. Ved hjælp af dialog, praktiske øvelser og billedanalyse skal vi snakke om identitet, iscenesættelse og portrætkunst.

GULDALDER:  

Den danske guldalder er én af de mest frodige perioder i dansk historie. Sammen udforsker vi museets værker fra perioden og får et indblik i de forskellige strømninger, som var fremherskende i guldalderens malerkunst. Det er muligt at booke dette forløb som et 2-timers forløb.

National identitet: 

Hvad vil det sige at være dansk? Hvordan kommer det til udtryk i billedkunsten, og hvorfor vokser den nationale identitet frem netop i den første del af 1800-tallet? Vi taler om, hvad kulturarv er, og hvad den betyder for os og vores egen selvopfattelse.

Læringsmål: 

Vi ønsker at aktivere elevernes sanser, følelser og indlevelsesevne og formidle glæde ved æstetiske oplevelser. Gennem dialog og aktiv deltagelse ønsker vi at understøtte et demokratisk fællesskab, der analyserer og tolker billedkunsten ved at give plads til nye erfaringer om sig selv, omverden og andres livserfaringer.

Fag: 

Dansk og billedkunst.


Varighed: 

1 eller 2 timer.

KOMPETENCEOMRÅDER: 

Billedanalyse og billedkommunikation (billedkunst) & fortolkning og kommunikation (dansk).

Færdigheds- og vidensmål:

BILLEDKUNST:

  • Eleven har viden om, hvilken betydning komposition har for, hvordan billedudtrykket kan forstås af modtageren.
  • Eleven kan planlægge og formidle et budskab med forståelse for afsender- og modtagerforhold.

DANSK:

  • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.
  • Eleven kan undersøge samspil mellem genre, sprog, indhold og virkelighed.
  • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

Booking | 49 14 10 17

Ansvarlig for børn, unge og undervisning,

Sara Worm Tighe: st@nivaagaard.dk

Ring eller skriv en mail til Sara, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram