LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED

Bæredygtighed

Nivaagaards Malerisamling udnævnt

som Green Attraction

Nivaagaards Malerisamling har som det første sjællandske kunstmuseum opnået miljømærket Green Attraction, som indskriver museet blandt oplevelsesattraktioner, der gør en særlig indsats for at passe på naturen og opfylder en lang række kriterier om miljøvenlig drift.

Læs hele pressemeddelelse her

Lille kunstmuseum – stort ansvar

Nivaagaards Malerisamling vil være et bæredygtigt og væredygtigt museum.
Kursen er sat - velkommen på rejsen!

Vi tager i videst mulige omfang ansvar for at mindske de driftsmæssige klimaaftryk, vi sætter på vores klode, og samtidig formidler vi indsigter i menneskets evne til at omstille og udvikle sig gennem fordybelse, refleksion og bærende fællesskaber til museets gæster og ansatte.

I 2021 indviede Nivaagaards Malerisamling som det første museum i Danmark et jordvarmeanlæg, og den omfattende klimarenovering udgør fundamentet for udnævnelsen som Green Attraction og det fortsatte arbejde med at mindske museets CO2-aftryk.

Nivaagaards Malerisamlings arbejde med væredygtighed er funderet i museets stifter Johannes Hages fokus på det mentale helbred og kunstens lindring af sjælen i naturens omgivelser. Med det nye kunstformidlingstiltag Artfulness bestræber museet sig på at forebygge unges mistrivsel, mens fællesskabende arrangementer på museet og de naturskønne omgivelser skal inspirere gæsterne på tværs af generationer til bæredygtig adfærd.

Miljøpolitik

Med den ambitiøse klimarenovering i 2021 etablerede Nivaagaards Malerisamling et jordvarmeanlæg, der omlagde energiforsyningen fra fossilt brændstof til bæredygtig jordvarme, som både kan varme og køle luften i udstillingssalene. Museet fik nye ovenlysvinduer, der forbedrer bygningsskallens egenskaber, LED-belysning over alt på museet og nye, effektive ventilationskanaler. Siden har vi gennemført flere miljøtiltag lige fra affaldssortering til gennemgang af en række nye procedurer for museet, cafeen og butikken.


Vi er bevidste om, at vi med en bæredygtig tankegang har fælles retning mod et grønnere miljø, men er i evig udvikling - aldrig i mål. Som et ansvarsbevidst kunstmuseum beskytter vi miljøet, naturen og bæredygtighed, når vi:


• sparer på naturens ressourcer.

• tilstræber, at vores virksomhed belaster miljøet mindst muligt.

• løbende afsøger ny viden og teknologi, som sikrer øget miljøbeskyttelse.

• iværksætter initiativer og bruger produkter, der sparer på energi og vand.

• engagerer medarbejdere og gæster i, hvordan de passer på miljøet.

• sikrer en høj grad af genanvendelse og minimering af spild.

• tilskynder, at vores leverandører miljømæssigt lever op til vores niveau.

• til enhver tid følger Green Attractions kriterier.

Vi byder alle besøgende velkommen på rejsen!

Et bæredygtigt mindset

Museets stifter var overbevist om, at sammenhængen mellem mennesker, kunst og natur kan noget helt særligt:

“Det er en sund og sindsoplivende maade at se Kunst paa at se den midt i Naturen og uden noget spredende.”
Johannes Hage, 1908

Nivaagaards Malerisamling har generøsitet, nærvær og liv som sine kerneværdier og ønsker at være et kulturelt mødested, som kan inspirere gæster i alle aldre til at spejle deres liv i 500 års billedkunst.
Vi ser væredygtighed, betegnelsen for indersiden af bæredygtighed, som en forudsætning for et bæredygtigt mindset. Det ligger dybt i museets DNA at tænke både naturen og det mentale helbred ind i alle dele af museet. Vores udstillinger og arrangementer inddrager ofte naturen og vores forhold til den i kunstformidlingen, ligesom den sociale bæredygtighed vægtes gennem en fællesskabende ånd med vores 70 frivillige og inddragende arrangementer som fællessang og fællesspisning, håndarbejdskredse og vandringer i naturen og ordreservatet.

I vores undervisning af skoleklasser undersøger vi i øjeblikket et nyt kunstformidlingstiltag, Artfulness, der søger at forebygge unges mistrivsel. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til udvikling af bæredygtige initiativer på museer i Danmark.

Natur og biodiversitet har været et omdrejningspunkt for vores samarbejde med kunstner Danh Vo om Stationshaven, der tog sin begyndelse i 2021 med Danh Vo præsenterer: En have over tid – og en kartoffelmark. Med erhvervelsen af den tomme grund ved Nivå Station ønskede museet at stadfæste sin forankring i byen – ikke med en traditionel skulptur, men med et stykke jord, der vil forandre sig over tid.

Har du en idé til, hvordan museer bliver gode til at arbejde med bæredygtighed?

Så send en mail til Luuna Frost: lf@nivaagaard.dk

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram