Støt museet

BLIV STØTTEGIVER

Støt Nivaagaards Malerisamling – og vores indkøb af nye værker

Johannes Hage, stifteren af Nivaagaards Malerisamling, overdrog i 1908 sin private kunstsamling til offentligheden. Glæden ved at give er uløseligt forbundet med museets historie, og det har alle vores gæster siden 2018 kunnet få del i ved selv at blive støttegivere. Nivaagaards Malerisamling indkøber nemlig fortsat værker til styrkelse af sin unikke kunstsamling, primært inden for dansk guldalder. De private støttebeløb går til nyerhvervelser samt til de løbende restaureringer af værker i samlingen.

Støttebeløbene er valgfri, men hvis du donerer minimum 200 kr. kan du hjælpe os på vej mod den væsentlige momsrefusion, vi som almennyttig forening er berettiget til ved mindst 100 donationer.

Skattefradrag

Hvis du oplyser dit CPR-nummer eller CVR-nummer, kan du få et skattefradrag for din donation.

Vi indsamler dit CPR-nummer med henblik på at sende det til SKAT, så du kan modtage skattefradraget efter Ligningsloven § 8a. Herefter slettes CPR-nummeret. Vi videregiver ikke CPR-numre til andre og behandler det sikkert undervejs.

Fradragsværdien er ca. 26%, så et støttebeløb på 200 kr. koster reelt kun 148 kr. 


BLIV NIVAAGAARDS MALERISAMLING SPONSOR

Som medlem af Nivaagaards Malerisamlings sponsorkreds kan du skærpe din virksomheds profil og give oplevelser til dine medarbejdere og forretningsforbindelser.

Som sponsor modtager du følgende 


 • Virksomheden nævnes på museets hjemmeside
 • 2 gratis årskort til navngivne personer
 • 2 eksemplarer af museets kataloger efter eget valg
 • Invitation med ledsager til museets ferniseringer
 • Mulighed for brug af mødelokale og øvrige faciliteter efter aftale (evt. forplejning kan leveres af museets cafe)
 • Årligt 30 fribilletter til museet som kan gives til kunder og forretningsforbindelser
 • Nyhedsbreve om aktiviteter på museet

MUSEETS SPONSORER

NIVAAGAARDS MALERISAMLING

STØTTES I 2023 AF

Fredensborg Kommune

Bergiafonden

Aage & Johanne

Louis-Hansens Fond

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Arne V. Schleschs Fond

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Det Obelske Familiefond

Konsul George Jorck

og Hustru Emma Jorck’s Fond

Knud Højgaards Fond

Ny Carlsbergfondet

Slots- og Kulturstyrelsen

Sportgoodsfonden

Statens Kunstfond

Toyota-Fonden

Villum Fonden

15. Juni Fonden

 • Fredensborg Kommune

 • Bergiafonden

 • Aage & Johanne | Louis-Hansens Fond

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

 • Arne V. Schleschs Fond

 • Augustinus Fonden

 • Beckett-Fonden

 • Det Obelske Familiefond


 • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond


 • Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål


 • Gangstedfonden


 • Jørgen Kryger og Anne Ammitzbølls Fond

 • Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

 • Knud Højgaards Fond


 • Letterstedtska Föreningen

 • Ny Carlsbergfondet

 • Slots- og Kulturstyrelsen

 • Statens Kunstfond

 • Svensk-danska kulturfonden

 • Villum Fonden


 • William Demant Fonden

 • 15. Juni Fonden

NIVAAGAARDS MALERISAMLING OG DIN VIRKSOMHED

Nivaagaards Malerisamling er et af Danmarks førende museer for dansk og international billedkunst. Den helt unikke samling suppleres løbende med særudstillinger, der belyser temaer eller enkelte kunstnere der henvender sig både til det brede publikum og fagfolk. Derudover rummer museet en meget populær café. Med beliggenheden på den gamle strandvej i Nivå og i den smukke gamle rododendronhave, er museet en helt uovertruffen perle, som både tiltrækker internationale turister og mange lokale besøgende. Ikke mindst opbakningen fra enkeltpersoner og virksomheder med relation til Nordsjælland har stor betydning for museet.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram