LUKKET | Åbner igen i morgen kl. 11:00
LUKKET | Åbner igen kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00
LUKKET
LUKKET | Åbner igen kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00

Status og tilskudsgivere

Nivaagaards Malerisamling er en selvejende institution, oprettet ved fundats af 30. september 1908, der 7. oktober samme år bekræftedes ved kgl. stadfæstelse gennem Kulturministeriet. Museets nugældende fundats er vedtaget 18. marts 1996.

Malerisamlingens offentlige hovedtilskudsgiver og tilsynsmyndighed er Fredensborg Kommune. Nivaagaards Malerisamling har siden 1981 været et statsanerkendt kunstmuseum og modtager i medfør heraf et årligt statstilskud. Herudover kan Bergiafonden ifølge sine vedtægter yde støtte til Nivaagaards Malerisamling. Driften af den af Bergiafonden opførte tilbygning fra 1992 på Malerisamlingens grund sker i henhold til en samarbejdsaftale.

Nivaagaards Malerisamling er medlem af Kunstkonserveringen, som er stiftet af danske kunstmuseer med det formål at styrke opsynet med og bevaringen af kunst. Kunstkonserveringen konserverer og restaurerer kunstværker og rådgiver omkring lys- og klimaforhold m.m.

Læs mere om Kunstkonserveringen her.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram