LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED

Værker til fri download

Alle værkerne i Nivaagaards Malerisamlings samling er en del af den fælles kulturarv som på grund af alder er fri af copyright af enhver art.

Værkerne er mærket som Public Domain.

De tilhører offentligheden – og dermed dig.

Værkerne er mærket som Public Domain. De tilhører offentligheden – og dermed dig.

HVAD MÅ DU BRUGE VÆRKERNE TIL?

Vær venlig ikke at bruge værket på måder der er ulovlige og vildledende. Når du modificerer og genudsender et Public Domain-værk, bør du tydeligt indikere, at du har foretaget ændringer ved originalen. Du bør markere ved det afledte værk, at du har ændret originalen, så andre brugere ved, hvem der har foretaget ændringerne.

GOD SKIK NÅR DU BRUGER PUBLIC DOMAIN BILLEDER

Vi vil bede dig om at vise respekt for de oprindelige værker, når du bruger billeder af dem i nye sammenhænge. For at andre kan finde frem til, hvor de originale værker befinder sig, og hvor de selv kan downloade dem, beder vi dig om at henvise til Nivaagaards Malerisamling.

Vi anbefaler at du angiver billedets kilde på denne måde:

Kunstner, Værkets titel, Datering (årstal), Nivaagaards Malerisamling

Hvis du f.eks. bruger Giovanni Bellinis værk Portræt af en ung mand beder vi dig angive billedets kilde således:

Giovanni Bellini, Portræt af en ung mand, ca. 1490. Nivaagaards Malerisamling

VIS RESPEKT FOR DET

ORIGINALE VÆRK

Ophavsretten på værkerne er udløbet pga. deres alder, og de befinder sig i det offentlige domæne (Public Domain). Du har derfor ret til frit at downloade og bruge billederne af dem til alle formål, uden at spørge museet eller andre om tilladelse.

DU KAN FX:

Dele billederne – dvs. kopiere, distribuere og transmittere dem.

Benytte billederne til alle formål – f.eks. undervisning, forskning, foredrag, publikationer, filmproduktioner m.m., også i kommercielle sammenhænge

Billederne bærer Creative Commons’ Public Domain-dedikation, for at gøre det tydeligt at de ikke længere er omfattede af ophavsret.

OPRETHOLD PUBLIC DOMAIN-MÆRKER OG NOTIFIKATIONER

Vi anmoder brugere af Public Domain værker om ikke at fjerne Public Domain-mærker eller notifikationer på og ved værkerne eller angive vildledende oplysninger om værkets rettighedsstatus.

Disse tommelfingerregler er afledt af Europeanas guidelines for god skik ved brug af Public Domain værker.

De bygger på god vilje, og er ikke juridisk bindende. Vi beder dig venligst om at imødekomme dem.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram