LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED

Hjemme i kunsten

Nivaagaards Malerisamling er med i kulturbroprojektet Hjemme i Kunsten – et samarbejde i Fredensborg Kommune støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen til børn og unge – kunst og kultur i udsatte boligområder”. Kulturbropuljen støtter partnerskaber mellem aktører og institutioner fra henholdsvis det boligsociale område og det kulturelle område, og projektet gennemføres fra sommeren 2019 til efteråret 2021.

Ambitionen er at åbne kunsten og kulturens verden op for børn og unge fra bl.a. boligområderne i Nivå og Kokkedal, så de bliver medskabende og får inspiration til at bruge kunstens greb til at bygge bro i deres eget nærmiljø i fællesskab med andre.

Projektets formål er at give kommunens unge mulighed for at fordybe sig i kunstens verden og uddanne sig til Kunstambassadører – en særlig titel, der på sigt skal give de unge mulighed for at indgå i lønnede fritidsjobs på kommunens kulturinstitutioner og for at arrangere events for bl.a. børn og unge ved relevante lejligheder året rundt i alle kommunens bysamfund. Kunstambassadørerne skal gennem deres virke bidrage til at skabe liv og positiv dialog i nærområdet og medvirke til, at der opstår nye sociale fællesskaber på tværs af kulturer, boligområder og bydele.

Gennem tre forskellige kunstlaboratorier introduceres de unge til kunstens greb og metoder:

1) Learning Lab i folkeskole-forløb, hvor Nivaagaards Malerisamling skaber undervisningsforløbene til Nivå skole og Kokkedal skole i samarbejde med Louisiana Museum og Modern Art

2) Art Lab i fritidsforløb

3) Event Lab, hvor de unge arbejder som færdiguddannede Kulturambassadører. Nivaagaards Malerisamling har engageret de unge kunstambassadørere i forbindelse med events på museet og i fritidsjobs.

Partnerskabet består af de to kulturinstitutioner Louisiana Museum of Modern Art og Nivaagaards Malerisamling, de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej samt Fredensborg Kommune repræsenteret ved ungdomsskolen Ung Fredensborg, folkeskolerne i Nivå og Kokkedal og Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Læs >> artikel udgivet i fagbladet Museumsformidlere i Danmark, februar 2020.

Se >> film fra projektets afslutning og Hjemme i kunstens ART WALK 2021

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram