LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED

Historier om mødre

20. SEPTEMBER – 24. JANUAR 2021

Få sandheder gælder for alle, til alle tider – men alle har en mor. I kunsthistorien er mor-motivet et af de mest ikoniske. Udstillingen Historier om mødre sætter fokus på moderrollens kunst- og kulturhistorie med vægt på kunst fra renæssancen til det tidlige 20. århundrede med afstikkere til samtidskunsten. På trods af århundreders adskillelse er kunstnere dengang som nu fortsat optaget af moderbilledet som tema. Oplev værker af blandt andre Lucas Cranach d.Æ., Jens Juel, Berthe Morisot, Christian Krohg, Sir Joshua Reynolds, Michael Kvium og Alexander Tovborg samt ny dansk litteratur, der går i clinch med værkerne.

Alle tiders moder

Alle tiders mest kendte mor er Jomfru Maria, kendt af de fleste, dyrket af mange og portrætteret af utallige kunstnere gennem århundreder. Til trods for, at vi i Nordeuropa lever i en protestantisk og sekulariseret kultur, har kunstens billeder af madonna spillet en betydelig rolle i konstruktionen af den ideale mor; billeder af moderskabet begynder med de religiøse fremstillinger af hende. Maria er således det ideal, som glider over i de verdslige fremstillinger af mødre. Kunsthistorien er fuld af vidunderlige, inderlige, elskelige skildringer af mødre med børn, som mennesker kan spejle sig i og bevæges over. Men passer kunstens billeder altid på virkeligheden?

Mødre i dag

I dag taler vi om ravnemor, hønemor, curlingmor, rugemor, karrieremor og speltmor. Der knytter sig mange ord, navne og begreber til moderskabet, hvilket siger noget om det fokus, der er på emnet. Til trods for, at kvinder i dag indtager mange roller i samfundet, fylder moderskabet stadig meget i den kollektive bevidsthed, på de sociale medier, i litteraturen, kunsten og populærkulturen. Forventningerne er store, og cirka hver fjerde nybagte mor får en efterfødselsreaktion, hver tiende en decideret fødselsdepression. Vi tror, vi er frie til at skabe os selv, men i virkeligheden er individet stærkt påvirket af udefrakommende idealer og normer. Vores forestillinger om morens væsen og betydning er i høj grad formet af kunstens billeder gennem århundreder. Moderskabets visuelle historie er lang og ikke sådan lige til at ryste af sig!

Sprogets billeder

Sammen med kunsten spiller nyere litteratur også en væsentlig rolle i udstillingen. I sammenstillingen med den ældre malerkunst italesætter litteraturen en uoverensstemmelse mellem idealbilledet af moderen og hverdagens virkelighed. Kontroversielle, sårbare og uperfekte mødre og de modsatrettede følelser, der også knytter sig til moderskabet, kan være svære at få øje på i kunsten. Nutidens litteratur giver stemme til en indre verden, der er mere tumultarisk end de idealiserende billeder, som er så talrigt repræsenteret i kunsthistorien før 1900-tallet:

”Hvis jeg skulle sige noget helt ærligt om det at være mor, så er det nogle gange sådan her:

Jeg tænker på at tage mine bryster og stikke af, så ville drengene tørre ud, svinde ind som skrumpehoveder, jeg kunne komme og hente og hænge i mit bælte eller stille på skrivebordet som trofæer eller: Jeg tænker på at lægge brysterne på køkkenbordet med en seddel: Tag selv mælk, jeg kommer måske tilbage. Mor”.

Som et troldspejl for den evigt givende og kærlige mor, sættes forfatter Hanne Højgaard Viemoses (f. 1977) tekstuddrag i udstillingen sammen med Malerisamlingens eget Caritas-billede af Lucas Cranach d.Æ. (1472-1553). Caritas er Næstekærligheden – skildret som en mor, der altid er parat til at amme.

Den danske kunstner Gudrun Hasles (f.1979) foto af sin gravide mave med I have to be perfect tatoveret på den arm, som hun beskytter maven med, er et stærkt og samtidig sårbart billede på morens kærlige ambition om at gøre det ypperste for sit barn – på at idealet lever.

Særudstillingen Historier om mødre er støttet af :

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og Ny Carlsbergfondet. 


FILM

Her kan du se præsentationer af flere værker fra udstillingen, jordemoder Lillian Bondos besøg hos grevinden og den forladte mor og følge forberedelserne til ‘Historier om mødre’, før de blev fortalt.

presse

Politikken

Læs anmeldelsen her

“Mange mener, at det at føde børn og derefter være mor er det mest naturlige man kan foretage sig som kvinde. Men på Nivaagaards nye udstilling står det hurtigt klart, at måden, man er mor på, har mere med kultur end natur at gøre. Og det udgangspunkt lægger op til så mange diskussioner og interessante tankerækker, at det er en sand fornøjelse.”

Kristeligt Dagblad

Læs anmeldelsen her

"Det er en berigende visuel rejse i denne helt fundamentale relation, som gennemtrænger kulturen fra den tidlige kristendoms Jomfru Maria-dyrkelse til vore dages perfektionskrav til nybagte mødre.”

Kulturkupeen

Læs anmeldelsen her

“Endnu engang viser Nivaagaard en udstilling som på smukkeste vis binder fortiden og nutiden sammen. Med den let omskrevne H.C. Andersen titel ”Historier om mødre” rammer udstillingen ned i den aktuelle opkvalificering af alt, som er kvindeligt. Men museet gør det med ynde og ikke i en krampagtig eller kampberedt feminisme.”

ÅBNINGSTALER

Taler ved museumsdirektør Andrea Rygg Karberg og museumsinspektør Maren Bramsen i forbindelse med ferniseringen 19. september 2020:

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram