LUKKET | Åbner igen i morgen kl. 11:00
LUKKET | Åbner kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00
LUKKET | Åbner igen i morgen kl. 11:00
LUKKET | Åbner kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00
Giovanni Battista Cima da Conegliano
Madonna med Kristusbarnet mellem to helgener, ca. 1495
Olie på træ, 71,5 x 102 cm.
Inventarnummer: 0014NMK
Overdraget, 1908

 

Sacra conversazione, der på dansk kan oversættes med Hellig Samtale, er et motiv i billedkunsten, hvor Madonna med barnet er omgivet af helgener i stille, kontemplativ samtale eller samvær. Jesusbarnet ser sin korsfæstelse som i et syn. Selv om Jomfru Maria holder sin søn og omsorgsfuldt bøjer hovedet for at skabe kontakt, er barnets blik rettet mod noget i det fjerne. De to helgener står klar til at støtte, men også de er fjerne i blikket. Til højre ses Frans af Assisi, den asketiske munk, på mystisk vis modtog Kristi sårmærker på sin egen krop. Til venstre står Den hellige Ursula i en enkel men nobel klædedragt. Også hun har en krank skæbne i vente. Hun og hendes følge på 11.000 jomfruer blev slået ihjel på deres pilgrimsrejse til Rom.


 

Giovanni Battista Cima da Conegliano (ca. 1459-1517)
I kunsthistorien går kunstneren under navnet Cima. Han var populær i sin samtid, drev et større værksted og arbejdede for bestillere i såvel Venedig som på fastlandet, både adel, borgere og religiøse broderskaber. Cimas stil var under indflydelse af især Giovanni Bellinis kunst, men han fastholdt gennem hele sin karriere 1400-tallets figurtype, hvor især følsomme og alvorlige madonnabilleder i en stærk og varm kolorit var et gennemgående tema.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram