LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
Jens Adolf Jerichau
Kopi efter Rafael: Skolen i Athen, 1912
Olie på lærred, 55 x 81,5 cm.
Inventarnummer: 0192NMK
Erhvervet for midler af testamentarisk arv fra direktør Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen med tilskud fra Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2003

 

Med få brede penselstrøg og forenklede former har J.A. Jerichau søgt at indfange essensen af Rafaels Skolen i Athen, set gennem modernistiske øjne. Maleriet er udført mens han endnu studerede på Kunstakademiet. Interessen for Rafaels kunst fik den unge Jerichau hos den lærde kunsthistoriker og professor Vilhelm Wanscher, der underviste på Kunstakademiet. Wanschers undervisning om den store stil i renæssancen og barokken fik Jerichau til at vende blikket mod renæssancemaleriets traditioner og inkorporere det i sin egen kunst. Med inspiration fra prominente malere som Vincent van Gogh, Paul Cezanne og Edvard Munch blev Jerichaus skildring af den store stil dog omsat til et mere moderne og ekspressivt billedsprog.

 


 

Jens Adolf Jerichau (1890-1916)

J.A. Jerichau var opkaldt efter sin bedstefar, billedhuggeren Jens Adolf Jerichau. Han voksede op i en kunstnerfamilie og allerede fra sine tidligste år tegnede og malede han meget. Tanken om at blive kunstner var derfor helt naturlig for den unge Jerichau, og ved en arv i 1910 blev han i stand til at begynde sin formelle træning.

Allerede fra 5-års alderen var Jerichau på sin første udenlandsrejse. Det internationale vedblev at være omdrejningspunktet for hans liv og kunst, der ofte viser inspiration fra renæssancens komplekse kompositionsopbygninger. Jerichau var dog også, som mange af sine samtidige, interesseret i menneskets indre rørelser, hvilket særligt kommer til udtryk i hans dristige og ekspressive malemåde.

Jerichau begik i 1916 selvmord i Paris og efterlod sig et virke, der i dag ses som forløbet for 1920’ernes ekspressionistiske strømninger. Trods det korte liv står hans kunst som en væsentlig inspirationskilde for senere danske malere som Per Kirkeby og Svend Wiig Hansen.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram