LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
Wilhelm Marstrand 
Judaskysset, u.å. (efter 1860)
Olie på lærred, 57 x 51 cm.
Inventarnummer: 0122NMK
Erhvervet før 1884. Overdraget til museet i 1908

 

Med dynamiske penselstrøg, et dunkelt lys og en dramatisk komposition har Wilhelm Marstrand skildret det øjeblik, hvor disciplen Judas forråder Kristus. I Getsemane Have har Judas lige udpeget Kristus for det jødiske præsteskabs tempelvagter ved at kysse ham. Med våben og fakkel har de truende soldater samlet sig omkring selskabet, parate til at gribe ind og arrestere Kristus. Marstrand har afbildet Judas i en foroverbøjet og lettere forvreden positur, der er med til at tydeliggøre hans forræderiske, men også skyldbevidste handling. Dette står i skarp kontrast til fremstillingen af Kristus, der med sin ranke positur, rolige blik og stoiske ro udstråler en accept af sin fremtidige skæbne. Ved at lade hele kompositionen dominere af en dyster farvepalet, der kun brydes af ét enkelt lys fra en fakkel, forstærker Marstrand det dramatiske og skæbnesvangre øjeblik. Formatet tyder på, at billedet er en skitse til en altertavle.


 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var blandt C. W. Eckersbergs elever og var, som den eneste af disse, meget optaget af det fortællende og illustrerende maleri. Marstrand dyrkede genremaleriet, litterære motiver, portrætmaleriet samt i de senere år historiemaleriet. Han var meget brugt som portrætmaler og malede blandt andet en række portrætter af medlemmerne af familien Hage. Marstrand rejste gennem hele sit liv i de store europæiske lande som Italien, Frankrig, Tyskland og England. Han var i særlig grad optaget af Italien, hvor han opholdt sig i en årrække. Herfra blev han storleverandør af pudsige, rørende, ofte morsomme eller ironiske skildringer fra det italienske folkeliv, der fascinerede ham.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram