LUKKET | Åbner igen i morgen kl. 11:00
LUKKET | Åbner igen kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00
LUKKET
LUKKET | Åbner igen kl. 11:00
CLOSED
CLOSED | Opens again at 11:00
Wilhelm Marstrand 
Faderglæde, ca. 1839
Olie på pap, 22 x 12 cm.
Inventarnummer: 0100NMK
Erhvervet før 1884. Overdraget til museet i 1908

 

En stolt far i italiensk klædedragt løfter sit barn op, mens han kigger det i øjnene. Maleriet er en intim skildring af den kærlige relation mellem far og barn og et forstudie til et senere maleri med samme titel. Centralt for motivet er barnets harmoniske tilknytning til sin far, hvilket stemmer overens med Wilhelm Marstrands syn på den ideale familie. I 1840 skrev Marstrand et brev hjem til sin bror Osvald Marstrand, hvor han udtrykte sit syn på familiens rolle i samfundet: ”Jeg bliver ved min Anskuelse at fra Hjemmets Indre skal Mandens Virksomhed udstrømme til det Ydre og den skal der næres og modnes”. Således mente Marstrand, at individet kun ville være i stand til at udnytte sit potentiale optimalt til gavn for samfundet, hvis det havde en harmonisk og støttende kernefamilie som sit bagland.


 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var blandt C. W. Eckersbergs elever og var, som den eneste af disse, meget optaget af det fortællende og illustrerende maleri. Marstrand dyrkede genremaleriet, litterære motiver, portrætmaleriet samt i de senere år historiemaleriet. Han var meget brugt som portrætmaler og malede blandt andet en række portrætter af medlemmerne af familien Hage. Marstrand rejste gennem hele sit liv i de store europæiske lande som Italien, Frankrig, Tyskland og England. Han var i særlig grad optaget af Italien, hvor han opholdt sig i en årrække. Herfra blev han storleverandør af pudsige, rørende, ofte morsomme eller ironiske skildringer fra det italienske folkeliv, der fascinerede ham.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram