ÅBENT i dag kl. 11:00 – 17:00
ÅBENT i dag kl. 11:00 – 17:00
OPEN today at 11:00 – 17:00
OPEN today at 11:00 – 17:00
ÅBENT i dag kl. 11:00 – 17:00
ÅBENT i dag kl. 11:00 – 17:00
OPEN today from 11:00 – 17:00
OPEN today from 11:00 – 17:00
Frans Schwartz
Portræt af fru pastorinde Tidemand, 1890
Pastel på papir, 400 x 300 mm.
Inventarnummer: 0141NMK
Testamentarisk gave fra Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

Med en eftertænksom mine ser en ældre kvinde ud i luften. Om hovedet bærer hun en fin sort kyse, der går i ét med hendes sorte kjole. Ved at lade den mørke beklædning og baggrund stå i skarp kontrast til pastorindens lyse hud drages blikket naturligt mod hendes på en gang udtryksfulde og indadvendte ansigtsudtryk. Den sorte beklædnings varierende foldekast er virtuost gengivet med varierende grå nuancer. Kroppens drejning mod højre set fra beskuerens synsvinkel røber, at kvindeportrættet oprindeligt har været en del af et par, hvor ægtefællen Pastor Tidemand i sit portræt har været orienteret mod venstre og dermed vendt mod sin hustru. Portrættet er efter al sandsynlighed udført under et af Frans Schwartz’ besøg på herregården Rydebäck, som ejedes af Vilhelmine Heise, Johannes Hages søster.


 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)

Frans Schwartz var som kunstner en enspænder. Han var ikke med i tidens nyeste kunstneriske strømninger, selv om han, som mange andre kunstnere i begyndelsen af 1880erne, gjorde oprør mod Kunstakademiets undervisning – han deltog blandt andet aktivt i stiftelsen af De Frie Kunstskoler.

Schwarz overtog sin fars kunstdrejervirksomhed og var ikke økonomisk afhængig af at sælge sine malerier. Hans figurbilleder var præget af fransk salonkunst, men der spores en markant psykologisk indlevelsesevne i hans portrætter. Schwarz malede flere altertavler, bidrog til udsmykningen af Ny Carlsberg Glyptotek og skabte talrige raderinger.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram