LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
Frederik Vermehren 
En italiensk hyrdedreng, 1856
Olie på lærred, 50 x 38 cm.
Inventarnummer: 0155NMK
Testamentarisk gave fra Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

En italiensk hyrdedreng ser med et agtpågivende blik ud på beskueren, mens han holder om sin hyrdestok med et fast greb. I baggrunden tårner en bjergskråning sig op, mens himlen er præget af en altdominerende lyseblå farve. Hyrdedrengen indtager en markant position i forgrunden, mens det bagvedliggende landskab understreger hans identitet som en hyrde, der lever i pagt med naturen. Det er således med drengen i centrum, at kunstneren har bygget billedets motiv op. Maleriet blev færdiggjort i Rom efter studier, som Vermehren havde udført i Gerano. Dog ses en tydelig inspiration fra Jørgen Roeds tidligere gengivelser af det italienske hyrdeliv samt Constantin Hansens maleri En hyrdedreng fra Pompeji, der også har en hyrde som det primære motiv.

 


 

Johan Frederik (Frits) Nicolai Vermehren (1823-1910)

Skildringer af dagligdagen og det jævne folkeliv er centrale i Frederik Vermehrens produktion. Hans fiskerkoner, sædemænd og bønder er smukke eksempler på tidens nationalromantiske kunstopfattelse, men han bevægede sig aldrig over i humoristiske skildringer af almuen, en genre hans samtidige kollegaer Christen Dalsgaard og Julius Exner specialiserede sig i. Vermehren mestrede den sødmefulde og ærlige skildring af folkelivet, og hans personer og miljøer er som fastfrosset i en tidsløshed, der gør hans billeder til oplagt illustrationsmateriale for f.eks. etnografiske studier.

I 1873 blev Vermehren underviser på Kunstakademiet, hvor han fastholdt sit nationalromantiske billedsprog. Han var dog ikke blind over for den nye generations stræben efter en friere virkelighedsskildring og anerkendte eksempelvis den yngre P.S. Krøyers talent.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram