LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
LUKKET
LUKKET
CLOSED
CLOSED
Bonifazio Veronese
Den hellige familie omgivet af helgener, ca. 1530
Olie på lærred, 103 x 170 cm.
Inventarnummer: 0006NMK
Overdraget, 1908

 

Hvilen under flugten til Egypten er her blevet til et møde mellem Jomfru Maria, hendes ældre slægtning Elisabeth, og deres børn, Jesus og Johannes Døberen. Jomfru Maria sidder hævet over de øvrige figurer. I det hellige samvær deltager også Josef og helgenerne Katharina, Frans af Assisi og kirkefaderen Jeronimus. Lyset står stærkt på de gule og hvide kapper, men blikket drages også mod den blålige skumring bag figurerne. De lidt udviskede konturer og den mættede kolorit er karakteristisk for den venetianske skole, som Bonifazio tilhørte. Madonna og barnet med helgener i landlige omgivelser er det altdominerende motiv i Bonifazio Veroneses kunst. Omkring tres værker af denne type er tilskrevet ham og hans værksted.


 

Bonifazio Veronese (ca. 1487-1553)
Bonifazio kom som ung til Venedig, hvor han grundlagde et stort og succesfuldt værksted. Af hans elever kendes blandt andre Tintoretto og Jacopo Bassano, to af den venetianske manierismes største mestre. Bonifazios kunst indskriver sig i højrenæssancens modne klassicisme. I hans malerier ses tydeligt indflydelse fra de store venetianske mestre som Giorgione og Tizian. Motiverne er religiøse, kompositionerne ofte reliefagtige og hans figurer kendetegnet ved deres små, runde hoveder og prægtige klædedragter i en varm og dæmpet kolorit.

FØLG OS PÅ instagram

FOLLOw us on instagram